Zakaj se kot Slovenec učiti nemščine


Nemščina je eden izmed najbolj govorjenih jezikov sveta. Kot materinščino jo govori okoli 140 milijonov ljudi na celem svetu, kot tuj jezik pa 55 milijonov samo v EU. Po izstopu Združenega Kraljestva iz EU, bo nemščina samo še pridobivala na pomembnosti.

 

  

 

Nemčija in Avstrija sta za Slovenijo najpomembnejši gospodarski partnerici. Na tisoče Slovencev najde delo v Avstriji ali Nemčiji. Dobro obvladovanje jezika je zato skrajno pomembno. Večina srednjih in osnovnih šol ponuja nemščino kot tuj jezik. Torej se bo večina Slovencev srečala z nemščino prej ali slej (odvisno od regije), tekom šolanja. Veliko število Slovencev ima vsaj osnovno znanje nemščine. K temu pripomorejo tudi zgodovinska ozadja Slovenije z nemško govorečimi deželami. Slovenija je bila stoletja del nemškego govorečega prostora, kjer je bila tudi uradni jezik. Ta vpliv je še vedno zelo močan v narečjih in v pogovornem jeziku. Kdo ne pozna besed kot so šraufenzig(e)r (der Schraubenzieher), farba (die Farbe), glih (gleich), šparati (sparen) in mnogo drugih? K manj poznanimi in izstopajočimi sodijo ura (die Uhr), žemlja (die Semmel), prav tako škarje (die Schere – stara visoka nemščina: skari). Vidimo torej, da je nemščina globoko povezana s slovenščino. To predstavlja tudi veliko pomoč pri učenju, saj besede zvenijo znano in učenec lahko o njih sklepa tudi preko maternega oz. pogovornega jezika.

 

Kakšni so izzivi ob prvem srečanju z nemščino?

Glavni problem večine učencev nemščine je raba člena. Čeprav ima slovenščina tri slovnične spole, ne uporablja določnega in nedoločnega člena na enak način. DER, DIE, DAS – trije majhni členi, ki znajo včasih učence spraviti ob živce. Seveda obstajajo pravila; s pomočjo končnic lahko ugotovimo člen, ampak k vsakemu pravilu pride tudi izjema. Pa vendar, s časoma razvijemo posluh zanje in tako brez težav določimo člen. Zato začetnikom priporočamo veliko vaje, branja in govorjenja nemščine, ki pomagajo razviti posluh za pravilno uporabo členov.
Naslednji izziv so sklanjatve. Učitelje nemščine včasih čudi zmedenost učencov, saj so nemške sklanjatve v primerjavi s slovenskimi relativno lahke, pa včasih ravno zaradi te preprostosti začetniki pogosto delajo napake.
Nenazadnje pa su tu še nepravilni glagoli, ki jih lahko osvojimo samo s ponavljanjem in vajo. Četudi obstaja veliko trikov in napotkov, kako se nepravilni glagoli spregajo, so včasih tudi takšni, ki ne sledijo pravilom in se jih moramo preprosto naučiti na pamet.

 

Zakaj je nemščina preprosta?

Če smo v prejšnjem odstavku govorili o težavnostih, moramo zdaj predstaviti tudi prednosti in preproste strani nemškega jezika. Nemška fonetika je v primerjavi z angleško, ki je dobro poznana večini Slovencev, precej blizu slovenski. Seveda obstaja nekaj razlik in nekatere posebnosti, kako človek izgovorja črke, ampak za dobro izgovorjavo nemških besed mora človek vložiti manj truda kot pri angleščini. Edina izjema so preglasi ä , ö in ü, čigar izgovorjava pri učencih iz različnih regij predstavlja različno stopnjo težavnosti.
Nemščina je bila in je še vedno zelo povezana tako s slovenščino kot tudi s Slovenijo. Ko človek v domovini ne najde službe in želi preizkusiti svojo srečo v tujini pa sta Avstrija in Nemčija, zaradi svoje priročnosti najbolj priljubljeni izbiri. Smo vas prestrašili ali motivirali? Vsekakor upamo, da smo vas le bolje seznanili z začetki in da bo vaš začetek čim prijetnejši vas vabimo na kvaliteten tečaj nemščine v sproščenih skupinah in seveda z najboljšimi jezikovnimi trenerji.

 

 

 

 

 Naprej na: