NEMŠKA SLOVNICA

NEMŠKA SLOVNICA


DER, DIE, DAS … NE JEZI NAS!

 

 

Pred kratkim smo že pisali o nemških določnih členih, ki so verjetno že vsakemu, ki se je kdaj srečal z nemščino, povzročali težave. Da pa osvežimo znanje, smo za vas napisali še en podroben članek o njihovi uporabi. Njihova naloga ni le ta, da nam tu in tam povzročajo preglavice, temveč da določajo spol samostalnika, pred katerim stojijo.

Nemščina pozna tri določne člene:

  • die: določni člen, ki stoji pred samostalniki ženskega spola: npr. die Sonne oz. tisto sonce,
  • der: določni člen, ki stoji pred samostalniki moškega spola: npr. der Tisch oz. tista miza in
  • das: določni člen, ki stoji pred samostalniki srednjega spola: npr. das Wohnzimmer oz. tista dnevna soba.

Kot lahko razberemo iz zgornjih primerov pa dilema pri uporabi nastane, ker se nemški spol pogosto ne ujema z našim slovenskim.

K sreči pa obstaja za določanje nemškega slovničnega spola nekaj napotkov (seveda z nekaterimi izjemami), s katerimi si lahko pri tem pomagate.

Spodaj smo zbrali nekaj najpogostejših končnic nemških samostalnikov in drugih trikov, ki vam bodo olajšali določanje spola.

 

Pa poglejmo:

 

1. DIE

a) samostalniki na:

-e: e Lampe (izjema der Käse!)

-ei: e Polizei

-in: e Sekretärin

-heit: e Schönheit

-keit: e Neuigkeit

-schaft: e Rechnung

b) drevesa, rože:

e Buche, e Narzisse

c) (manjše) reke:

e Soča, e Drau, e Donau, e Save

d) tujke na:

-ik: e Politik

-ion: e Deligation

-ie: e Demokratie

-ät: e Fakultät

-age: e Garage

-itis: e Bronchitis

-ur: e Diktatur

-anz: e Bilanz

-enz: e Konkurenz

e) ladje, letala

e Titanic, e Boeing

 

2. DER

a) mnogo pijač

r Kaffee, r Tee, r Wodka, r Wein (izjeme: s Wasser, s Bier, e Limonade, e Cola)

b) poklici, nacionalnosti itd. na: -er:

r Vertreter, r Norweger

c) velike reke

r Nil, r Amazonas, r Rhein

d) dnevi v tednu, meseci, letni časi

r Montag, r Mai, r Herbst 

e) denar

r Euro, r Dollar, r Rubel

f) tujke na:

-graph: r Paragraph

-it: r Profit

– (ism)us: r Kapitalismus

g) smeri neba, padavine

r Süden, r Osten, r Regen, r Schnee

h) minerali

r Diamant

i) znamke avtomobilov

r Skoda, r Mazda, r Toyota

j) hribi, gore

r Triglav, r Himalaja

k) samostalniki na:

– ig: r Honig

– (l)ing: r Frühling

 

3. DAS

a) samostalniki na:

-tel: s Viertel 

-tum: s Wachstum (izjeme: r Recihtum, r Irrtum!)

-chen: s Fensterchen

-lein: s Tischlein

b) glagoli z veliko začetnico (glagolniki):

 s Schreiben (pisanje), s Warten (čakanje)

c) hoteli, kavarne, kinematografi

s Astoria, s Ritz

d) tujke na:

-ett: s Kabinett

-in: s Benzin

-(i)um: s Studium

-ma: s Thema

-ment: s Dokument

-o: s s Büro

e) kovine in kemični elementi

s Eisen, s Gold, s Uran

f) samostalniki s predpono Ge-

s Gemüse, s Geschäft

 

Pa še en nasvet: Priporočamo vam, da si določne člene zapomnite kar skupaj s samostalnikom, tako se vam bodo ob ponavljanju še hitreje vtisnili v spomin.

Und viel Spaß! 

Več o omenjenih členih pa si lahko preberete tu: https://bilingua.si/der-die-oder-das/

 

Avtorica: Diana PlazarNaprej na: