NEMŠKA SLOVNICA

FRANCOSKA SLOVNICA


KAJ JE RAZLIKA MED ON IN NOUS?

 

1. Quand ON a la même valeur que NOUS

Dans les deux cas il s’agit d’un pronom personnel.

 

*Nous allons bien.  On va bien.

 

– ON s’utilise un peu plus à l’oral et davantage dans un langage familier. 

– Si on l’emploie plus à l’oral, c’est parce que c’est beaucoup plus court!

 

*Nous comprenons.  On comprend.

 

 – Le pronom ON pose souvent des problèmes. Effectivement, même s’il représente plusieurs personnes, tout comme NOUS, il reste singulier, au niveau grammatical. ON doit être conjugué à la 3e personne du singulier (comme IL).

 – Enfin, quand ON est un pronom personnel, il faut faire l’accord avec le sujet;

 

*On est grands.
*On est allés au supermarché.

2. Le pronom ON indéfini en français

Le pronom ON peut aussi avoir une valeur indéfinie. Dans ce cas, il n’a pas la même valeur que NOUS.
Il représente tout le monde, en général, mais personne en particulier. C’est donc un pronom indéfini.

 

Exemples:

 

*De la tour Eiffel, on peut admirer un paysage extraordinaire.
*Quand on veut, on peut. (proverbe)

 

Avtorica: Barbara Munih

DER, DIE, DAS


DER, DIE, DAS … NE JEZI NAS!

Pred kratkim smo že pisali o nemških določnih členih, ki so verjetno že vsakemu, ki se je kdaj srečal z nemščino, povzročali težave. Da pa osvežimo znanje, smo za vas napisali še en podroben članek o njihovi uporabi. Njihova naloga ni le ta, da nam tu in tam povzročajo preglavice, temveč da določajo spol samostalnika, pred katerim stojijo.

Nemščina pozna tri določne člene:

 • die: določni člen, ki stoji pred samostalniki ženskega spola: npr. die Sonne oz. tisto sonce,

 • der: določni člen, ki stoji pred samostalniki moškega spola: npr. der Tisch oz. tista miza in

 • das: določni člen, ki stoji pred samostalniki srednjega spola: npr. das Wohnzimmer oz. tista dnevna soba.

Kot lahko razberemo iz zgornjih primerov pa dilema pri uporabi nastane, ker se nemški spol pogosto ne ujema z našim slovenskim.

K sreči pa obstaja za določanje nemškega slovničnega spola nekaj napotkov (seveda z nekaterimi izjemami), s katerimi si lahko pri tem pomagate.

Spodaj smo zbrali nekaj najpogostejših končnic nemških samostalnikov in drugih trikov, ki vam bodo olajšali določanje spola.

Pa poglejmo:

 

1. DIE

 

a) samostalniki na:

-e: e Lampe (izjema: der Käse!) 

-ei: e Polizei

-in: e Sekretärin

-heit: e Schönheit

-keit: e Neuigkeit

-schaft: e Rechnung

b) drevesa, rože

e Buche, e Narzisse

c) (manjše) reke

e Soča, e Drau, e Donau, e Save

c) tujke na:

-ik: e Politik

-ion: e Deligation

-ie: e Demokratie

-ät: e Fakultät

-age: e Garage

-itis: e Bronchitis

-ur: e Diktatur

-anz: e Bilanz

-enz: e Konkurenz

d) ladje, letala

e Titanic, e Boeing

 

 
 
 
 
 

2. DER

 

a) mnogo pijač

r Kaffee, r Tee, r Wodka, r Wein (izjeme: s Wasser, s Bier, e Limonade, e Cola)

b) poklici, nacionalnosti itd. na: -er:

r Vertreter, r Norweger

c) velike reke

r Nil, r Amazonas, r Rhein

d) dnevi v tednu, meseci, letni časi

r Montag, r Mai, r Herbst 

e) denar

r Euro, r Dollar, r Rubel

f) tujke na:

-graph: r Paragraph

-it: r Profit

– (ism)us: r Kapitalismus

g) smeri neba, padavine

r Süden, r Osten, r Regen, r Schnee

h) minerali

r Diamant

i) znamke avtomobilov

r Skoda, r Mazda, r Toyota

j) hribi, gore

r Triglav, r Himalaja

k) samostalniki na:

– ig: r Honig

– (l)ing: r Frühling

 

 

3. DAS

 

a) samostalniki na:

-tel: s Viertel 

-tum: s Wachstum (izjeme: r Recihtum, r Irrtum!)

-chen: s Fensterchen

-lein: s Tischlein

b) glagoli z veliko začetnico (glagolniki):

 s Schreiben (pisanje), s Warten (čakanje)

c) hoteli, kavarne, kinematografi

s Astoria, s Ritz

d) tujke na:

-ett: s Kabinett

-in: s Benzin

-(i)um: s Studium

-ma: s Thema

-ment: s Dokument

-o: s s Büro

e) kovine in kemični elementi

s Eisen, s Gold, s Uran

f) samostalniki s predpono Ge-

s Gemüse, s Geschäft

 

Pa še en nasvet: Priporočamo vam, da si določne člene zapomnite kar skupaj s samostalnikom, tako se vam bodo ob ponavljanju še hitreje vtisnili v spomin.

Und viel Spaß! 

Več o omenjenih členih pa si lahko preberete tu: https://bilingua.si/der-die-oder-das/

 

Avtorica: Diana Plazar

PORTUGALSKA GLAGOLA SER IN ESTAR


ALI IMA PORTUGALŠČINA DVA GLAGOLA BITI?

Portugalščina je poleg španščine prava posebnost v pojmovanju glagola biti in njegovih modalnosti, zato moramo biti še posebej pozorni pri njegovi rabi. V slovenščini obstaja v rabi zgolj en glagol biti, ki zajema najrazličnejše vloge in funkcije v jeziku ter pojmuje tako eksistenco stanja, občutja, kot tudi geografsko umeščenost ali lokacijo bitji, stvari in pojmov. Slovenski glagol biti je lahko v portugalščini ustreznica dvema glagoloma, in sicer glagolu ser ali glagolu estar, kar pa je odvisno od pomena in rabe, kot tudi od konteksta, v katerem je glagol uporabljen.

VERBO SER

Glagol biti v portugalščini načeloma uporabljamo v naslednjih situacijah:

a) Nacionalna pripadnost (nacionalidades)

Voces são portugueses? – Eu sou português, mas ele é italiano.

b) Poklici (profissões)

Sou professor e o meu irmão é engenheiro.

c) Status (estado civil)

Ela é casada.

d) Izvor (origem)

Tu és de Lisboa? Não, não sou de Lisboa. Sou de Faro.

e) Lastnina (posse)

O dicionário é do professor.

f) Čas (tempo cronológico)

Que horas são?

g) Snov (matéria)

Esta mesa é de madeira.

h) Geografska pozicija (situação geográfica) 

Lisboa é em Portugal.

i) Pridevniki v vlogi stalnih (značajskih) lastnosti

O João é muito inteligente.

Foto 1: Este menino é baixinho.

Foto 2: Este menino é alto.

Če se želite naučiti več o portugalščini kot le o teh dveh glagolih, se vpišite na tečaj portugalščine! 🤗 Registrirate se lahko na tej povezavi:  https://bilingua.si/tecaj-portugalscine/

VERBO ESTAR

Glagol biti/stati v portugalščini načeloma uporabljamo v naslednjih situacijah:

a) Krajevni prislovi (advérbio de lugar)

O dicionário está ali.

b) Predlog em + premikajoči se subjekt (em + local – sujeito móvel)

O Ricardo está em França. Eu estou no Brasil.

O livro está em cima da mesa.

c) Vremenski pojavi (tempo meteorológico)

Está muito calor lá fora.

d) Pridevniki v vlogi začasnih stanj, občutji, počutja, čustev (adjetivos com características temporárias)

A sopa está quente.

Hoje estou muito cansado.

Estamos todos contentes.

A janela está aberta.

e) Pozdravi (cumprimentar)

Como está? – Estou bem, obrigado.

Foto 1: Estes pratos estão sujos.

Foto 2: Estes pratos estão limpos.

V zgornjih primerih lahko brez težav prepoznamo razlike in ločimo rabo med glagoloma, včasih pa to težje prepoznamo. Takrat je še posebej pomembno, da smo pozorni na to, ali v posamezni situaciji izražamo neko splošno dejstvo, ki je vseprisotno in vseobsegajoče, izraža eksistenco, kot denimo stalne, nespremenjene značajske lastnosti oseb ali predmetov (glagol ser) ali gre za nekakšno trenutno stanje oz. občutje, ki se lahko kmalu spremeni oz. posledico ali rezultat nekega glagolskega dejanja v preteklosti (glagol estar).

 

SER  vs  ESTAR

A água em Portugal é fria. (SER)                        vs                 A água está muito fria!!! (ESTAR)

 

.                                 

       

O limão é azedo. (SER)                                       vs                   Este limão está mesmo azedo!!! (ESTAR)

 

.                                 

 

 

Vir: Gramática ativa 1, Livro do Aluno

Avtor: Edvin Dervišević

基础汉语 – OSNOVE KITAJŠČINE


Kitajščine se veliko ljudi na prvi pogled kar ustraši zaradi kompleksnosti njenega zapisa – pismenk.

Vendar pa jih večina ne ve, da so le-te sestavljene iz manjših delov, radikalov, ki se jih naučimo sestavljati skupaj, da sploh dobimo te kompleksne pismenke.

KAJ SPLOH SO RADIKALI?

 

Radikali so posamezni deli pismenk, ki nam povejo pomen ali pa približno izgovorjavo pismenke.

Na podlagi poznavanja radikalov lahko včasih celo ugotovimo izgovorjavo določene pismenke, pa čeprav jo šele prvič vidimo.

 

Pa si poglejmo nekaj osnovnih radikalov, ki tvorijo večino pismenk:

 

人   rén  –  človek                                               土   tǔ  –  zemlja                                              

女   nǚ  –  ženska                                                水   shuǐ  –  voda

口   kǒu –  usta                                                   火   huǒ  –  ogenj           

门   mén –  vrata                                                 日   rì  –  sonce   

大   dà  –  velik                                                    月   yuè  –  luna   

小   xiǎo  –  majhen                                             雨   yǔ  –  dež  

心   xīn  –  srce                                                    木   mù  –  les    

手   shǒu  –  roka                                                 山   shān  –  gora   

目   mù  –  oko                                                     虫   chóng  –  žuželka                                                                

贝   bèi  –  školjka                                                马   mǎ  –  konj 

 

Ste morda opazili, da so nekateri radikali zelo podobni stvarem v njihovi dejanski obliki? Na primer 人, 口, 门, 火 in 山?

Nekatere ljudi včasih spominjajo na risbice, ki so jih risali v osnovni šoli. Pa vas?

Nad latiničnim zapisom radikalov so se pojavili tudi razni znaki, ki jih v slovenščini nimamo – to so toni.

 

KITAJSKI TONI

 

Kitajščina je tonalni jezik, kar pomeni, da ima vsak zlog svoj določen ton.

Če ga spremenimo, se spremeni tudi pomen pismenke. Poznamo 5 tonov, in sicer:


* prvi ton  –  dolg in visok

* drugi ton  – kratek in rastoč

* tretji ton  – dolg in padajoč ter rastoč

* četrti ton  – kratek in padajoč

* peti ton  – nevtralni ton brez intonacije

 

Primere bomo ponazorili na besedi »ma« :

 

* prvi ton označimo z dolgo črto

latinični zapis: mā

pomen: mama

zapis s pismenko: 妈 (radikala ženska in konj skupaj tvorita pismenko mama)

izgovorjava: izgovorjavo daje radikal za konja (ma)

 

* drugi ton označimo s kratko rastočo črto

latinični zapis: má

pomen: krastača

zapis s pismenko: 蟆 (tukaj pa se skrivajo radikali: žuželka na levi in sonce + velik na levi … kaj pa je to nad njima?  –> podobno je travi, kajne? Tako je, to je radikal za travo)

izgovorjava: izgovarjavo pa tu daje desni del pismenke, saj je to tudi samosvoja pismenka, sestavljena iz trava + sonce + velik = 莫, ki se izgovori kot mò – kot smo rekli v uvodu, dajejo nekateri radikali pismenkam samo približno izgovorjavo, zato je tukajšnja izgovorjava ma le podobna izgovorjavi mo)

 

* tretji ton označimo s povezano kratko padajočo in kratko rastočo črto

latinični zapis: mǎ (kot narobe obrnjena slovenska strešica na samoglasnikih – širok ê)

pomen: konj

zapis s pismenko: 马

izgovorjava: izgovorjavo daje radikal za konja (ma)

 

* četrti ton označimo s kratko padajočo črto

latinični zapis: mà

pomen: ozmerjati

zapis s pismenko: 骂 (radikal za konja je spodaj, nad njim pa sta dva radikala za usta, ker z usti nekoga ozmerjamo)

izgovorjava: izgovorjavo daje radikal za konja (ma)

 

* peti ton pa je brez oznake

latinični zapis: ma

pomen: pismenka stoji na koncu stavka in trdilno poved spremeni v vprašalno

zapis s pismenko: 吗 (radikal za usta na levi in za konja na desni, usta se navezujejo na govorjenje, spraševanje)

izgovorjava: izgovorjavo daje radikal za konja (ma)

 

 

Avtorica: Karla Ana Dolenc

FRANCOSKI ČASI


PASSE COMPOSE vs IMPARFAIT

 

 

1. Le passé composé

a) Le passé composé tvorita pomožna glagola »être« ali »avoir« v sedanjiku in pretekli deležnik, »le participe passé«.

Je suis parti.
Mon voisin 
déménagé.

b) Običajno se ta pretekli čas uporablja za »glavno dejanje« (prispodoba z dogajanjem v gledališču za lažje razumevanje). To dejanje je točno časovno določeno in dokončano.

 

2. L’imparfait

a) Ta pretekli čas ni sestavljen, njegove končnice pa so:

J’aimais, tu aimais, il aimait, nous aimions, vous aimiez, ils aimaient

b) Uporabljamo ga za opis, dekor, »scenografijo« (zopet prispodoba z gledališčem), a tudi takrat, ko govorimo o navadah v preteklosti ali nedokončanem dejanju. Pogosto stoji ob časovnih določilih, kot so “avant“, “quand“, “à cette époque“.

 

3. Primeri

* Quand j’étais petit, je passais mes étés à Arcachon. -> Gre za navade, ki jih je oseba imela, ko je bila majhna, zato uporabimo l’imparfait.

* Marie est partie-> Tu pa gre za kratko, točno določeno, »glavno dejanje«.

* Hier, j’ai vu une vidéo super sur YouTube. Ça parlait du passé composé et de l’imparfait! -> 

V prvem stavku gre za »glavno«, točno določeno dejanje, zato uporabimo le passé composé. V drugem stavku pa gre za splošen opis vsebine v videu, ki je vedno enaka, torej bo drugi stavek v l’imparfait.

*OPOMBA 

V nekaterih primerih lahko uporabimo le passé composé ali l’imparfait!

* Il a fait beau lundi à Paris? / Il faisait beau à Paris lundi? -> Tu je možna uporaba obeh časov, le smisel stavka se rahlo spremeni. Prvi stavek pomeni, da je bilo tisti dan lepo vreme v določenem momentu in ne cel dan.
Drugi stavek pa nam pove, da je bilo lepo vreme cel dan.

 

 

Avtorica: Barbara Munih

FRANCOSKA SLOVNICA


BON vs BIEN

Prepričana sem, da ste že kdaj oklevali med uporabo »bon« in »bien«.
Ste na pravem mestu, da rešite dilemo enkrat za vselej. Pa poglejmo…

 

BON (BONNE) je bolj povezan z našo čustveno, subjektivno
platjo:

a) Gre za pridevnik, ki označuje samostalnik in izraža okus, vonj
ali kvaliteto.

– J’ai fait un bon gâteau. (okus)
– Ton repas sent bon ! (vonj)
– Je cherche un bon canapé pour mon salon. (kvaliteta)
– C’est une bonne personne ! (kvaliteta)

b) Ta pridevnik spreminja smisel glede na intonacijo.

– C’est bon ! (Arrête maintenant ! Je suis fatigué de t’écouter chanter!
=Stop!)
– C’est bon ! (J’arrête, mais je vais m’inscrire à l’émission The Voice
pour devenir chanteur! =D’accord!)
– C’est bon pour le repas chez toi. On arrivera vers 20 heures. (=C’est
OK!)

c) Uporablja se tudi kot samostalnik.

– Les bons seront toujours vainqueurs ! (=les gentils)
– Le magasin m’a donné un bon de réduction. (=un coupon de
réduction)
– Il y a toujours du bon dans la vie. (=des aspects positifs)

d) Uporablja se kot vzklik.

– Bon ! C’est parti ! (=Allez ! = Hop hop hop !)
– Ah bon !? C’est incroyable !!! (=> pour exprimer la surprise)

 

BIEN pa je bolj v povezavi z našo intelektualno, moralno platjo:

a) Je prislov, ki določa glagol, drug prislov ali pridevnik.

– Tu as bien travaillé ! (qualité)
– Ton fils est bien grand pour son âge ! (bien = très)

b) Gre za nespremenljiv pridevnik, ki določa samostalnik.

– Ta rédaction est bien comme ça. (conforme, satisfaisante)
– C’est un homme bien. (honnête)

c) Bien du/de la/des + nom = beaucoup de

– Tu as bien de la chance ! = Tu as beaucoup de chance !

d) Lahko se uporablja tudi kot samostalnik.

– C’est une famille qui est très riche. Elle possède beaucoup de
biens. (=beaucoup de propriétés)
– Il faut toujours essayer de faire le bien. (=des choses qui sont
positives pour tout le monde)

e) Lahko je tudi vzklik.

– Bien, nous pouvons commencer. (=Allez ! => plus soutenu que
bon / pour les situations plus formelles)
– Eh bien, tu avais raison ! (=en fait, en réalité)

 

Avtorica: Barbara Munih

DER, DIE oder DAS?Nemške določne člene, ki nam obenem povedo spol samostalnika, se je najlažje naučiti skupaj s samostalnikom. Obstajajo pa seveda tudi pravila, kdaj je nek samostalnik zagotovo DER, torej moškega spola, DIE, torej ženskega spola, oziroma DAS, torej srednjega spola.

Eno teh pravil zajema določanja po biološkem spolu ‒ primer za to so poklici, kjer se bo ženska oblika poklica praviloma končala na -in, razen pri izjemah, kjer se beseda spremeni bolj korenito (der Kaufmann / die Kauffrau – trgovec / trgovka) in druga poimenovanje oseb (kot na primer otrok). Pri tem pravilu pa prihaja predvsem pri poimenovanju oseb do občasnih odstopanj, ki so deloma vezana na druga pravila (das Mädchen – deklica).

Drugo pravilo se veže na določanje po končnicah. Pri določanju po končnicah moramo biti zelo pozorni, saj nas včasih lahko besede zavedejo, saj pogledamo samo zadnjih nekaj črk, ki pa niso vedno del končnic, saj se lahko kakšne teh črk še vežejo na koren besede. Lep primer za to je beseda Spion (vohun) ‒  končnica -ion, ki velja za samostalnike ženskega spola, je tu zavajajoča, saj je -i- še del korena besede in je beseda Spion pravzaprav moškega spola ‒ ter tudi iz vidika, da gre za moški poklic.

Spodaj naštevamo končnice in skupine samostalnikov po katerih lahko določamo člen oz. spol samostalnika.

Pri vsakem spolu samostalnikov boste našli nekaj primerov in morebitnih izjem.

Samostalniki moškega spola (DER)

Moške osebe:  
der Mann (moški), der Präsident (predsednik)

Letni časi:        
der Frühling (pomlad), der Sommer (poletje), der Herbst (jesen), der Winter (zima)

Dnevi/Meseci: 
der Montag (ponedeljek), der Dienstag (torek), … der Januar, der Februar,  …

Padavine:        
der Regen (dež), der Schnee (sneg), der Hagel (toča)

Samostalnik, ki se konča na ling:
der Schmetterling (metulj), der Lehrling (vajenec)

Samostalnik, ki se konča na ich/ig:        
der Teppich (preproga), der Honig (med)

Samostalnik izpeljan iz glagola brez en
der Lauf (tek – iz glagola laufen – teči), der Sitz (sedež – iz glagola sitzen – sedeti)

Samostalniki ženskega spola (DIE)

Ženske osebe: 
die Frau, die Präsidentin (ampak: das Fräulein, das Mädchen – v teh dveh primerih gre namreč za pomanjševalnici)

Kot  samostalnik uporabljena števila:   
die Eins (enka)

Samostalnik, ki se konča na ung:           
die Endung (končnica)

Samostalnik, ki se konča na schaft:
die Mannschaft (ekipa)

Samostalnik, ki se konča na ion:
die Diskussion (razprava)

Samostalnik, ki se konča na heit/keit:
die Freiheit (svoboda), die Heiterkeit (veselje)

Samostalnik, ki se konča na tät:
die Identität (identiteta)

Samostalnik, ki se konča na ik:
die Musik (glasba)

Samostalniki srednjega spola (DAS)

Črke:
das A

Samostalnik, ki se konča na lein/chen:
das Fräulein (gospodična), das Mädchen (deklica)

Samostalnik, ki se konča na um:
das Museum, das Aquarium

Samostalnik, ki se konča na ment:
das Experiment (eksperiment)

Tujka, ki se konča na ma:
das Thema (tema), das Drama (drama)

Samostalnik izpeljan iz glagola v Infinitivu:
das Laufen (tekanje), das Essen (hrana)

Samostalnik iz angleškega glagola, ki se konča na ing:
das Timing (tajming), das Training (trening)


Avtor: Timotej Klopčič

Množinski samostalniki v nemščiniVprašanje, ki ga učenci nemščine pogosto zastavijo je:

Ali obstajajo pravila za tvorjenje množine v nemščini in kako vem kdaj je -n in kdaj je -s?

Že tako mnogim predstavljajo problem določni in nedoločni členi in določanje spola, potem pa se pri vsakem spolu pojavi še cela kupica nekih pravil za določanje oblike v množini.

Brez skrbi, saj smo v prejšnjem prispevku lahko videli, da za določanje spola obstajajo pravila, ki se navezujejo na končnico besed samostalnikov in nekaj teh pravil, se pojavi tudi, ko se sprašujemo glede določanja končnice za množino.

Vse skupaj pa pravzaprav ni tako težko, saj se množina pri večini samostalnikov tvori (oz. ne tvori) praktično samo na 5 različnih načinov z -n oziroma -en, -e, -r/er, -s, ali pa se pri množini ne doda nobene končnice in ne pride do drugih sprememb, kot da zamenjamo določni člen DER, DIE ali DAS v člen DIE, ki nam vedno nakazuje množino.

Čeprav se na prvi pogled zdi zadeva težka, je pravzaprav zelo pregledna in preprosta in precej lažja kot v slovenščini, saj se samostalniki ne spreminjajo toliko glede na sklanjatev,


razen v primeru genitiva (rodilnika), kjer samostalniki moškega (der) in srednjega (das) spola, dobijo končnico -s in pri dativu (dajalniku) množine, kjer ne glede na spol oz. določni člen v ednini, vsi samostalniki dobijo končnico -n, razen, ko se končajo na končnico -s ali pa se tako ali tako že končajo na -n, saj podvojeni n na koncu besede ne bi bil smiseln.


Spodaj našteta pravila so razdeljena najprej po končnici, ki jo samostalnik dobi v množini, nato pa so izpostavljene končnice samostalnikov v ednini glede na spol ter posebnosti, pod vsakim pravilom pa je tudi primer.

Tvorjenje množine s končnico n/en

 • moški samostalniki s končnicami eentandantistor

Primer: der Student – die Studenten (študent)

 • ženski samostalnik s končnicami einionikheitkeitschafttätung

Primer: die Nation – die Nationen (nacija)

 • posebnost pri ženskih samostalnikih s končnico in: ‚n‘ se podvoji

Primer: die Lehrerin – die Lehrerinnen (učiteljica)

 • pri tujkah s končnicami maumus se končnica v množini po navadi zamenja z en.

Primer: das Thema – die Themen (tema)

Tvorjenje množine s končnico e

 •  moški samostalniki s končnicami eurichieriglingör

Primer: der Friseur – die Friseure (frizer)

 •  veliko enozložnih samostalnikov ženskega spola (množina velikokrat dobi preglas)

Primer: die Hand – die Hände (roka)

Tvorjenje množine s končnico -r/er

 • veliko enozložnih samostalnikov srednjega spola (množina velikokrat dobi preglas)

Primer: das Wort – die Wörter (beseda)

POZOR: Ženski samostalniki množine se nikoli ne tvorijo z r/er.

Tvorjenje množine s končnico -s

 •  moški, ženski in samostalniki srednjega spola s končnicami aiouy

Primer: das Auto – die Autos (auto)

 • Priimki

Primer: die Lehmanns = die Familie Lehmann (Lehmannovi = družina Lehmann)

Samostalniki, katerim se oblika v množini ne spremeni

 • moški samostalniki s končnicami elener

Primer: der Löffel – die Löffel (žlica)

 • samostalniki srednjega spola s končnicami chenlein

Primer: das Mädchen – die Mädchen (deklica)


Avtor: Timotej Klopčič


Slovar modernih kraticKer se nekatere kratice prijemajo tudi pri starejših, lahko ob napačnem tolmačenju pride tudi do skrajno neprijetnih situacij. Povejte torej svojim mamam in babicam, da LOL, ne pomeni LOTS OF LOVE.

Sicer pa so, BYOB, OMG, FYI, just so yesterday (JSY), da si bomo JIC (just in case) raje pogledali nekaj bolj trendi kratic, na katere boste kot uporabniki družbenih omrežij najverjetneje pogosto naleteli.

TBH: To Be Honest.

Pogosto uporabljena kratica po kakšni kontraverzni izjavi.

Npr. “I don’t think I’ve ever really liked chocolate, TBH.”


MTFBWY: May The Force Be With You.

Sposojeno iz “Star Wars,” vendar bi lahko rekli, vse bolj popularno te dni.

Npr. “I’m going out Mum! Ok, don’t forget to take your mask and gloves and MTFBWY.”


OTP: One True Pairing.

Gre za nekaj kar dobro paše skupaj.
Npr. “Lana and Matic are my OTP.”


HMU: Hit Me Up.

Kot da bi rekli kontaktiraj me, samo da bolj hip.
Npr. “You’re kinda cute…feel free to HMU.”


FaTH: First and Truest Husband.

Kar ne pomeni nujno, da gre za moža.
Npr. “This relationship has been so incredible, you’ll always be my FaTH.”


YSK: You Should Know.

Uporabite, kadar želite postaviti stvari v objavi v kontekst.
Npr. “We had a family dinner, and YSK we rarely get together as a family.”


DFTBA: Don’t Forget To Be Awesome.

Za to kratico sta zaslužna brata John in Hank Green in razlaga ni potrebna.
Npr. “See you later, DFTBA!”


RT: Retweet.

Ni tako nova, pa vendar, če niste uporabniki Twiterja, morda ne ne boste poznali.
Npr. “RT @personwhotweeted: I love acronyms!”


OAN: On Another Note.

Velikokrat uporabljena v neformalnih emailih.
Npr. “Hi Grandma! School’s been great, but OAN hanging out with my friends is somuch better!”


IMO or IMHO: In My (Humble) Opinion.

Na tak način na spletu skrajšano omenimo, da je to le naše mnenje.
Npr. “I love this blog post, but IMO, there should have been more of those on your site.”


DAE: Does Anyone Else.

Tako lahko začnemo vprašanje.
Npr. “DAE wanna enroll in that awesome Portuguese class at Bilingua?”


IRL: In Real Life.

Vemo, da so družabna omrežja, daleč od resničnega življenja, zato uporabimo to, ko želimo nekaj prenesti v resnično življenje.

Npr. “You’re so good in French, I would love to meet you IRL.”


FTW: For The Win.

Ne pomeni “F*ck the what”, kar ste si verjetno najprej mislili, temveč kratica, ki jo navadno uporabimo na koncu trditve, ki jo želimo poudariti.
Npr. “It’s pouring out today, wet socks FTW!”


IANAD: I Am Not A Doctor.

Nekaj kar reče Trump preden strese iz rokava vrsto neumnosti.
Npr. “IANAD, I’m saying do what you want.”


WDYMBT:

What Do You Mean By That? Zelo uporabna kratica, ki nadomesti, kar cel stavek.
Npr. “WDYMBT?”


BYOB: Bring Your Own Beer.

In ne kot so nekateri zmotno razumeli, ker je bilo pogosto na kakšnih vabilih na zabave, “Bring Your Own **tches.
Npr. “See you on Friday night at my place. And BYOB”.


LMK: Let Me Know.

IKo nekoga prosimo, da nam sporoči dodatne informacije.
Npr. “Alright if you wanna learn Spanish LMK, I’ll arrange a meeting at Bilingua.”.


TIL: Today I Learned.

Če tako začnete objavo, boste svojim bralcem dali vedeti, da boste z njimi delili neko novo informacijo.
Npr. “TIL people use their whole brain, not just 10%.”


ELI5: Explain Like I’m 5 (years old).

Navadno uporabljamo, ko sprašujemo po bolj kompleksnih idejah.
Npr. “ELI5, how does gravity work?”


TL;DR: Too Long; Didn’t Read.

Ko ste preleni, da bi prebrali daljši članek, lahko uporabite ta odgovor.
Npr. “TL/DR but I’m sure it’s interesting.”


TBT: Throw Back Thursday.

Verjetno že znana pa vseeno vredna pojasnila. Uporabimo, ko objavimo (na četrtek) fotografijo kot spomin na pretekle dogodke.
Npr. “I’m gonna TBT this picture of us having a blast at Bilingua language school.”
Kdaj izbrati individualni jezikovni tečaj in kdaj skupinski?


Obe obliki jezikovnih tečajev imata svoje prednosti, zato morate najprej sami pri sebi razmisliti, kakšen način učenja ustreza vam, koliko ste motivirani in koliko časa na teden ste pripravljni nameniti jeziku.

.
Včasih je prava izbira jasna in preprosta, drugič pa je treba bolje premleti vse pluse in minuse. Glavna lastnost
individualnega tečaja je ta, da je v vseh pogledih popolnoma prilagojen vam.
Če ste torej zelo zasedeni, imate malo prostega časa, želite napredovati na specifičnem področju, prehitevate
ali ne dohajate skupinskega tempa, vam je bolj domač 1-na-1 pristop, si želite intenzivnega tečaja, ki vam bo
omogočil hiter napredek ali pa si preprosto želiš svoj lasten tempo, potem je za vas prava izbira individualni tečaj.
.
Kaj pravzaprav pomeni, da je individualni jezikovni tečaj popolnoma prilagojen vsakemu posamezniku
posebej?
.
 • Termini
Prilagodimo se vašemu urniku in vam svetujemo le kako pogosto naj bi srečanja potekala, glede na čas, ki ste ga
poleg individualnih ur pripravljeni v učenje vložiti tudi sami, da lahko pričakujete željene rezultate v časovnem
okviru, ki ste si ga izbrali.
.
 • Paket
Število učnih ur si izberete sami, pri tem vam samo svetujemo na podlagi vaših zastavljenih ciljev in pričakovanj.
.
 • Lokacija
Srečanja lahko potekajo pri nas v centru Ljubljane ali pri vas, kjerkoli že ste, naj bo to vaša pisarna ali pa domači
naslov.
.
 • Vsebina
Snov in material sta prilagojena vašim potrebam in ju sproti dopolnjujemo z vajami na področjih, kjer se izkaže,
da jih dodatno potrebujete in utrjujemo znanje s simulacijami najverjetnejših situaciji, s katerimi se nameravate
v prihodnje srečevati.
.
 • Jezikovni trener
Pogosto lahko izbirate tudi med naravnimi govorci, sicer pa vam na podlagi informacij, ki jih od vas prejmemo
določimo tistega, za katerega ocenimo, da je za vaš jezikovni tečaj in vsebino najprimernejši.
.
 • Dinamika
Pri tečajih 1-na-1, se z jemanjem snovi prilagajamo samo vam. Nekatere stvari boste usvojili hitreje, druge
počasneje, v primerjavi s skupinskim tečajem, boste tako prihranili čas na snovi, ki vam bo takoj jasno, za tiste
vsebine, kjer boste potrebovali več časa. S tem skrbimo, da ostajate ves čas maksimalno motivirani, da vam
nič ne uide in vam je vsa snov razumljiva.
.
 • Cena
Cena učne ure je pri individualnih tečajih sicer res višja, a jo dobro opravičujejo vsi zgoraj našteti atributi. Poleg
tega tudi cena individualne učne ure pada pri večjem številu naročenih ur.
.
.
Če ste torej dobili novo delovno mesto v tujini, bili sprejeti na tujo univerzo ali se hitro bliža kakšen drug dogodek,
kjer boste potrebovali tuj jezik, imate pa zelo omejen čas, da napredujete, se boste zelo verjetno odločili za individualni
jezikovni tečaj.
.
Pristoni so še drugi dejavniki, ki jih je treba omeniti, in se jih morate zavedati. Pogosto namreč dobimo vprašanja v smislu;
koliko časa potrebujem do te in te stopnje; kaj se da narediti v 8 mesecih; me lahko naučite do takrat to in to. Na taka in
podobna vprašanja ni lahko odgovoriti.
.
Šele po prvem testiranju znanja vam lahko podamo neko grobo oceno, kaj lahko pričakujete ob predlaganem planu, ki ga
skupaj sestavimo. Učite se namreč vi, in od vaše motiviranosti, sposobnosti učenja, predanosti in konsistentnosti, ki jo
boste pri tem pokazali, je odvisen vaš napredek.
.
Bilinguini odlični jezikovni trenerji vam že pomagajo na tej poti, vas motivirijo, predajajo snov na zanimiv, praktičen in
zabaven način, da boste jezik čimhitreje vzljubili in vsrkali vase pa vendar ste za volanom vi, ki se odločate o poti in brzini.
.
hrvaščine, najdete na teh povezavah, kjer se tudi prijavite. Če vas zanima kakšen drug jezik ali pa imate za nas vprašanje
nam pišite na info@bilingua.si.
.

.

Prednosti skupinskih tečajev se skrivajo drugje

.

Ena izmed njih je, da se učimo tudi na napakah drugih. Medtem, ko pomagamo drugim pri razumevanju snovi, hkrati sami

utrjujemo snov, kar je zelo učinkovita metoda. Strah pred govorjenjem, pogosto uspešno rešujemo s smehom in ob pravilnem

vodenju tečajev, kmalu spoznamo, da je strah odveč in da se iz napak največ naučimo.

Poleg jezikovnega trenerja imate na voljo še sošolce s katerimi si lahko pomagate tudi izven učilnice. Znotraj skupin se navadno

spletejo prijateljstva, ki trajajo in tako velikokrat motivirate drug drugega, da skupaj nadaljujete na višje stopnje. Pogosto se

pojavi tudi nekaj zdrave mere tekmovalnoste, ki člane skupine vleče navzgor k napredku. V skupini je mogoče izvesti tudi več

didaktičnih vaj s katerimi čas hitreje mine in pogosto možgane prepričamo, da se igramo, kar tudi v resnici se, a se zraven

ogromno naučimo. Več o prednostih skupinskih tečajev smo že pisali in si lahko preberete tukaj:

Prednosti učenja tujega jezika v skupini

.

To je nekaj osnovnih lastnosti in razlik med individualnimi in skupinskimi jezikovnimi tečaji. Če še vedno niste odločeni, kateri

je pravi za vas, pokličite ali pišite za posvet.

.
Tiste, ki ste se že odločili za skupinske tečaje pa vabimo, da pohitite z vpisi, saj se mesta že polnijo in kmalu začenjamo

hrvaščine, nato pa še stopnjo in paket. Večji je paket, večji je popust.

Saj veste, vsak nov jezik, vam da novo percepcijo sveta. In dojemanje sveta skozi našo prizmo, je naša velika moč.

Se vidimo.