DER, DIE oder DAS?Nemške določne člene, ki nam obenem povedo spol samostalnika, se je najlažje naučiti skupaj s samostalnikom. Obstajajo pa seveda tudi pravila, kdaj je nek samostalnik zagotovo DER, torej moškega spola, DIE, torej ženskega spola, oziroma DAS, torej srednjega spola.

Eno teh pravil zajema določanja po biološkem spolu ‒ primer za to so poklici, kjer se bo ženska oblika poklica praviloma končala na -in, razen pri izjemah, kjer se beseda spremeni bolj korenito (der Kaufmann / die Kauffrau – trgovec / trgovka) in druga poimenovanje oseb (kot na primer otrok). Pri tem pravilu pa prihaja predvsem pri poimenovanju oseb do občasnih odstopanj, ki so deloma vezana na druga pravila (das Mädchen – deklica).

Drugo pravilo se veže na določanje po končnicah. Pri določanju po končnicah moramo biti zelo pozorni, saj nas včasih lahko besede zavedejo, saj pogledamo samo zadnjih nekaj črk, ki pa niso vedno del končnic, saj se lahko kakšne teh črk še vežejo na koren besede. Lep primer za to je beseda Spion (vohun) ‒  končnica -ion, ki velja za samostalnike ženskega spola, je tu zavajajoča, saj je -i- še del korena besede in je beseda Spion pravzaprav moškega spola ‒ ter tudi iz vidika, da gre za moški poklic.

Spodaj naštevamo končnice in skupine samostalnikov po katerih lahko določamo člen oz. spol samostalnika.

Pri vsakem spolu samostalnikov boste našli nekaj primerov in morebitnih izjem.

Samostalniki moškega spola (DER)

Moške osebe:  
der Mann (moški), der Präsident (predsednik)

Letni časi:        
der Frühling (pomlad), der Sommer (poletje), der Herbst (jesen), der Winter (zima)

Dnevi/Meseci: 
der Montag (ponedeljek), der Dienstag (torek), … der Januar, der Februar,  …

Padavine:        
der Regen (dež), der Schnee (sneg), der Hagel (toča)

Samostalnik, ki se konča na ling:
der Schmetterling (metulj), der Lehrling (vajenec)

Samostalnik, ki se konča na ich/ig:        
der Teppich (preproga), der Honig (med)

Samostalnik izpeljan iz glagola brez en
der Lauf (tek – iz glagola laufen – teči), der Sitz (sedež – iz glagola sitzen – sedeti)

Samostalniki ženskega spola (DIE)

Ženske osebe: 
die Frau, die Präsidentin (ampak: das Fräulein, das Mädchen – v teh dveh primerih gre namreč za pomanjševalnici)

Kot  samostalnik uporabljena števila:   
die Eins (enka)

Samostalnik, ki se konča na ung:           
die Endung (končnica)

Samostalnik, ki se konča na schaft:
die Mannschaft (ekipa)

Samostalnik, ki se konča na ion:
die Diskussion (razprava)

Samostalnik, ki se konča na heit/keit:
die Freiheit (svoboda), die Heiterkeit (veselje)

Samostalnik, ki se konča na tät:
die Identität (identiteta)

Samostalnik, ki se konča na ik:
die Musik (glasba)

Samostalniki srednjega spola (DAS)

Črke:
das A

Samostalnik, ki se konča na lein/chen:
das Fräulein (gospodična), das Mädchen (deklica)

Samostalnik, ki se konča na um:
das Museum, das Aquarium

Samostalnik, ki se konča na ment:
das Experiment (eksperiment)

Tujka, ki se konča na ma:
das Thema (tema), das Drama (drama)

Samostalnik izpeljan iz glagola v Infinitivu:
das Laufen (tekanje), das Essen (hrana)

Samostalnik iz angleškega glagola, ki se konča na ing:
das Timing (tajming), das Training (trening)


Avtor: Timotej KlopčičNaprej na: