FRANCOSKA SLOVNICA

FRANCOSKA SLOVNICA


AMENER ou EMMENER? APPORTER ou EMPORTER?

 

 

Da ne boste več v dvomih, kateri glagol je prava izbira, vam predstavljam nekaj primerov z razlago.

 

1. AMENER ou APPORTER?

 

AMENER s’utilise pour des personnes,  APPORTER s’utilise pour des choses

AMENER uporabljamo za osebe, APPORTER pa za stvari.

*J’apporte le café.  (Prinesem kavo.)
*J’amène les enfants à l’école.  (Otroke pripeljem v šolo.)
*J’amène mon chien chez mon ami.  (K prijatelju pripeljem svojega psa.)

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

2. EMMENER ou EMPORTER?

 

Comme pour AMENER et APPORTER, la différence entre EMMENER et EMPORTER n’est pas compliquée: on emmène quelqu’un tandis qu’on emporte quelque chose.

Kot pri AMENER in APPORTER je tudi med EMMENER in EMPORTER razlikovanje preprosto: EMMENER se uporablja za ljudi, EMPORTER pa za stvari.

*Quand je voyage, j’emporte toujours ma brosse à dents.  (Ko potujem, vedno vzamem s seboj zobno ščetko.)
*J’emmène mon ami à l’exposition en ville.  (Prijatelja peljem/vzamem s seboj na razstavo v mesto.)

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

3. AMENER ou EMMENER?

 

Il y a bien une différence entre les deux verbes. Comparons ces deux phrases:

*J’amène les enfants à l’école. (Otroke pripeljem v šolo.)
*J’emmène les enfants à la fête. (Otroke peljem/vzamem s seboj na zabavo.)

Dans le premier cas, je vais déposer les enfants à l’école, je ne vais pas rester avec eux.

V prvem primeru bom otroke odložil v šoli in ne bom ostal z njimi.

Dans le deuxième cas, je vais rester avec eux à la fête.

V drugem primeru bom ostal z otroki na zabavi.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

4. EMPORTER ou APPORTER?

 

EMPORTER et APPORTER s’emploient quand on transporte des objets. Oba glagola se uporabljata, ko govorimo o stvareh.

La différence est à peu près la même qu’entre EMMENER et APPORTER.

*Je t‘ai apporté un cadeau. (Prinesel sem ti darilo.)

Cela signifie que je vais te laisser le cadeau, je ne vais pas le garder avec moi! 

To pomeni, da bom darilo pustil tebi in ga ne bom odnesel nazaj s seboj.

 

*En voyage, j’emporte toujours deux valises.

Ko potujem, vedno vzamem s seboj dva kovčka.

Cela signifie que ces deux valises vont rester avec moi, je ne vais pas les laisser dans le taxi!

To pomeni, da gresta kovčka z menoj in jih ne bom pustil v taksiju.

 

 

Avtorica: Barbara Munih


Nazaj na:
Naprej na: