FRANCOSKA SLOVNICA

FRANCOSKA SLOVNICA


OSEBNI ZAIMKI V FRANCOŠČINI

  • Les pronoms sujets (Osebni zaimki prve osebe)

Les pronoms sujets se placent toujours avant le verbe.
*Je parle français. / Tu manges de la soupe.
En français, les pronoms sujets sont obligatoires.

Osebni zaimki prve osebe stojijo vedno pred glagolom.

*Jaz govorim francosko. / Ti ješ juho.

Osebni zaimki prve osebe so v francoskem jeziku obvezni.

  • Les pronoms réfléchis (Povratni osebni zaimki)

Les pronoms réfléchis s’utilisent avec les verbes pronominaux.
*Je me douche. / Nous nous habillons. / Ils se promènent.

Povratni osebni zaimki se uporabljajo s povratnimi glagoli.

*Jaz se tuširam. / Mi se oblačimo. / Oni se sprehajajo.

  • Les pronoms toniques (Poudarjeni osebni zaimki)

Les pronoms toniques servent à insister sur la personne, à renforcer le pronom le pronom sujet.
*Moi, je me baigne et vous, vous vous douchez.

Uporabimo jih takrat, ko želimo poudariti osebo.

*Jaz, jaz se kopam in vi, vi se pa tuširate.

Les pronoms toniques s’utilisent aussi après les prépositions et les conjonctions.
Uporabljamo jih tudi za predlogi (avec, sans, de, chez, pour, entre…)

*Je vais chez Fred et Marie. -> Je vais chez eux.
*Je parle avec Julien. -> Je parle avec lui.

  • Les pronoms COD (Osebni zaimki v tožilniku)

Les pronoms compléments d’objet direct remplace un nom qui suit un verbe sans préposition. 

Osebne zaimke v tožilniku uporabljamo, kadar glagoli ne zahtevajo predlogov à ali de, kar v slovenščini ponavadi sovpada s tožilnikom.
*Je lis un livre. -> Je le lis.

*Berem knjigo. -> Berem jo.

  • Les pronoms COI (Osebni zaimki v dajalniku)

Les pronoms compléments d’objet indirect remplace un nom qui suit un verbe avec la préposition À.

Ti zaimki se uporabljajo z glagoli, ki zahtevajo predlog à, kar je v slovenščini dajalnik. Zamenjajo lahko le živo.

*Il parle à son frère. -> Il lui parle.

*Govori svojemu bratu. -> Govori mu

*Potrebno je poznati glagole, ki se v francoskem jeziku vežejo s predlogom À. Nekaj je izjem, kot na primer: demander à. V slovenščini se ta glagol veže s 4. sklonom, v francoščini pa s 3. sklonom.

  • Les pronoms EN et Y (Prislovna zaimka EN in Y)

En général, le pronom EN remplace des choses introduites par DE, DU, DE LA, DES.

V splošnem prislovni zaimek EN nadomešča samostalnike, pred katerimi stojijo nedoločni členi (un, une, des ) in delni členi (du, de la, de, des). 

*Je veux du gâteau. -> J’en veux.

*Želim torto.  -> Želim jo.
*Il mange beaucoup de chocolat. -> Il en mange beaucoup.

*On poje veliko čokolade.  -> On jo poje veliko.

Le pronom Y remplace souvent un lieu. Uporablja se z glagoli, ki zahtevajo predlog à. Zamenja neživo.


*Je vais en France. -> J’y vais.

*Grem v Francijo. -> Grem tja.
*Je pense à mon avenir. -> J’y pense.

*Mislim na prihodnost. -> Mislim nanjo.

 

 

Avtorica: Barbara Munih


Nazaj na:
Naprej na: