PORTUGALSKA SLOVNICA

PORTUGALSKA SLOVNICA


ALI IMA PORTUGALŠČINA DVA GLAGOLA BITI?

Portugalščina je poleg španščine prava posebnost v pojmovanju glagola biti in njegovih modalnosti, zato moramo biti še posebej pozorni pri njegovi rabi. V slovenščini obstaja v rabi zgolj en glagol biti, ki zajema najrazličnejše vloge in funkcije v jeziku ter pojmuje tako eksistenco stanja, občutja, kot tudi geografsko umeščenost ali lokacijo bitji, stvari in pojmov. Slovenski glagol biti je lahko v portugalščini ustreznica dvema glagoloma, in sicer glagolu ser ali glagolu estar, kar pa je odvisno od pomena in rabe, kot tudi od konteksta, v katerem je glagol uporabljen.

VERBO SER

Glagol biti v portugalščini načeloma uporabljamo v naslednjih situacijah:

a) Nacionalna pripadnost (nacionalidades)

Voces são portugueses? – Eu sou português, mas ele é italiano.

b) Poklici (profissões)

Sou professor e o meu irmão é engenheiro.

c) Status (estado civil)

Ela é casada.

d) Izvor (origem)

Tu és de Lisboa? Não, não sou de Lisboa. Sou de Faro.

e) Lastnina (posse)

O dicionário é do professor.

f) Čas (tempo cronológico)

Que horas são?

g) Snov (matéria)

Esta mesa é de madeira.

h) Geografska pozicija (situação geográfica) 

Lisboa é em Portugal.

i) Pridevniki v vlogi stalnih (značajskih) lastnosti

O João é muito inteligente.

Foto 1: Este menino é baixinho.

Foto 2: Este menino é alto.

Če se želite naučiti več o portugalščini kot le o teh dveh glagolih, se vpišite na tečaj portugalščine! ? Registrirate se lahko na tej povezavi:  https://bilingua.si/tecaj-portugalscine/

VERBO ESTAR

Glagol biti/stati v portugalščini načeloma uporabljamo v naslednjih situacijah:

a) Krajevni prislovi (advérbio de lugar)

O dicionário está ali.

b) Predlog em + premikajoči se subjekt (em + local – sujeito móvel)

O Ricardo está em França. Eu estou no Brasil.

O livro está em cima da mesa.

c) Vremenski pojavi (tempo meteorológico)

Está muito calor lá fora.

d) Pridevniki v vlogi začasnih stanj, občutji, počutja, čustev (adjetivos com características temporárias)

A sopa está quente.

Hoje estou muito cansado.

Estamos todos contentes.

A janela está aberta.

e) Pozdravi (cumprimentar)

Como está? – Estou bem, obrigado.

Foto 1: Estes pratos estão sujos.

Foto 2: Estes pratos estão limpos.

V zgornjih primerih lahko brez težav prepoznamo razlike in ločimo rabo med glagoloma, včasih pa to težje prepoznamo. Takrat je še posebej pomembno, da smo pozorni na to, ali v posamezni situaciji izražamo neko splošno dejstvo, ki je vseprisotno in vseobsegajoče, izraža eksistenco, kot denimo stalne, nespremenjene značajske lastnosti oseb ali predmetov (glagol ser) ali gre za nekakšno trenutno stanje oz. občutje, ki se lahko kmalu spremeni oz. posledico ali rezultat nekega glagolskega dejanja v preteklosti (glagol estar).

 

SER  vs  ESTAR

A água em Portugal é fria. (SER)                        vs                 A água está muito fria!!! (ESTAR)

 

.                                 

       

O limão é azedo. (SER)                                       vs                   Este limão está mesmo azedo!!! (ESTAR)

 

.                                 

 

 

Vir: Gramática ativa 1, Livro do Aluno

Avtor: Edvin DerviševićNaprej na: